JESTEŚ PROMOTOREM PRACY DYPLOMOWEJ?

JESTEŚ PRACOWNIKIEM DYDAKTYCZNYM?

GENEZA POWSTANIA OSY

Otwarty System Antyplagiatowy powstał w ramach projektu realizowanego przez Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji (MUCI) przy współpracy z Instytutem Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk (IPI PAN).
Idea powstania systemu wywodzi się z kilku przesłanek:

  1. Dbałość o jakość kształcenia i powiązane z nią zapobieganie plagiatowaniu prac dyplomowych.

  2. Wprowadzeniem ustawowego obowiązku sprawdzania pisemnych prac dyplomowych programami antyplagiatowymi przed dopuszczeniem studenta do obrony (nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 11 lipca 2014 r. - Dz.U. poz. 1198 - która weszła w życie 1 października 2014 r.).

  3. Likwidacja monopolu w zakresie usług antyplagiatowych i związanego z nim niekontrolowanego wzrostu ponoszonych na nie wydatków polskich uczelni.

  4. Wyeliminowanie przekazywania oryginałów prac studentów firmom zewnętrznym w celu dokonania weryfikacji.

  5. Bieżące wyłapywanie i neutralizacja pojawiających się metod kamuflażu nieuprawnionych zapożyczeń.

OSA jest systemem non-profit, tworzonym przez naukowców na potrzeby środowiska akademickiego. Uczelnia korzystająca z Otwartego Systemu Antyplagiatowego zostaje członkiem MUCI finansując jedynie utrzymanie projektu a w zamian ma wpływ na jego przyszłość. Otrzymuje własną instancję systemu, którą przechowuje na własnych serwerach, a co za tym idzie, treści sprawdzanych prac nie opuszczają murów uczelni (nawet podczas sprawdzania względem zapożyczeń z Internetu odbywających się na klastrze IPI PAN)

Otwarty System Antyplagiatowy nie bazuje na wzajemnym, werbalnym porównywaniu tekstów, lecz na algorytmie hybrydowym, którego główną osnową są wyrafinowane metody haszowania zdań i n-gramów oraz analiza wektorów częstości słów. Wszystko to sprawia, że sprawdzanie odbywa się bardzo szybko i dokładnie.

Wierzymy, że pomimo braku komercyjnego charakteru projektu i środków na reklamę, OSA nadal będzie rozwijała się równie szybko jak dotychczas zdobywając zaufanie kolejnych uczelni.

Zespół OSA